Organisatie

Asonia Judo Andijk is een kleine vereniging die in 1981 is opgericht. Na jaren onder de koepel van Omni Asonia te hebben bestaan, zijn wij als zelfstandige vereniging verder gegaan nadat Omni Asonia in 2016 werd opgeheven.

De organisatie achter de vereniging Asonia judo Andijk wordt gedragen door vrijwilligers, daarom zijn we in staat om de tarieven laag te houden. Hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken. Dit kan incidenteel zijn tijdens activiteiten of bijvoorbeeld voor het wassen van de leenpakken. Maar ook binnen het bestuur kunnen we altijd iemand extra gebruiken. Ook hier geldt: “Vele handen maken licht werk!” Het bestuur vergadert een keer in de 6 á 8 weken en daarnaast organiseren ze de activiteiten in samenspraak met de trainer.

Een bijkomend voordeel is dat een bestuurslid een aantrekkelijke korting krijgt op de contributie van het eerste kind, een eventueel 2e kind krijgt de gebruikelijke 10% ledenkorting.

Wij willen onze leden er op wijzen dat de vereniging niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor persoonlijk letsel en/of schade. Bij eventuele schade dient u dit te verhalen op uw eigen WA en/of ongevallenverzekering.

Over de organisatie Asonia Judo Andijk