Judo regels

Judo is een gestructureerde en gedisciplineerde sport met duidelijk omlijnde regels. Deze worden ook bij Asonia Judo Andijk nageleefd. Een stukje algemene discipline zorgt uiteindelijk voor een stuk zélfdiscipline, en dit komt jezelf ten goede.

De judoka behoort:

 • Met blote voeten de mat te betreden.
 • Met een schone en frisse judogi (judopak) op de mat te verschijnen.
 • Geen hemd of shirt onder de kimono te dragen (behalve de dames)
 • Te beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, schone haren, enz.
 • Geen sieraden of juwelen te dragen.
 • Geen etenswaren/snoepgoed te nuttigen op de tatami (judomat).
 • Lange haren samen te binden.
 • De instructies van de leraar of lerares op te volgen.
 • De les niet zonder toestemming te verlaten.
 • De judogi correct te dragen, dus de kimono links over rechts te sluiten met behulp van de juiste knoop.
 • Tevens dient de judogi te voldoen aan de vastgestelde eisen.
 • Te groeten bij het begin en einde van de les/oefening naar de leraar of partner
 • Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes te verbinden.
 • Tijdens uitleg op de juiste manier te zitten of te staan (dus niet liggen of tegen de muur leunen).
 • Met diegene te oefenen, die hem/haar daartoe uitnodigt.
 • Respect te tonen voor zijn/haar partner en zijn/haar verantwoordelijkheid te kennen.
 • Zijn/haar emoties te beheersen en te zorgen voor een gezonde en sportieve instelling.
 • De judo-technische regels, alsmede de gedragsregels na te leven.
 • In afwachting van de les niet storend te zijn voor de andere judoka’s.

Van de ouders wordt verwacht:

 • Dat ze begrip op kunnen brengen voor het Japanse karakter van onze judosport met de daaraan verbonden discipline en gedragsregels waarbij het leerproces, de veiligheid, het welzijn en plezier voor elke deelnemer wordt gewaarborgd.
 • Dat zij hun kinderen voor de les helpen bij het kleden en knopen van de band.
 • Dat ze zelf niet over de mat lopen, dit is alleen toegestaan in judokleding.
 • Dat ze hun kinderen stimuleren om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en deel te nemen aan activiteiten.
 • Dat ze hun kinderen helpen bij het lezen en begrijpen van de bovenstaande regels.
 • Dat ze tijdens de les stil zijn aan de kant.