Contributie

Judo
De contributie voor judo Andijk bedraagt €75 per half jaar (m.i.v. 1 januari 2018).
Elk volgend lid uit één gezin krijgt 10% korting.
De verenigingscontributie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Jiu-jitsu (jeugd tot 15 jaar)
De contributie voor Jiu-jitsu (jeugd 7-15 jaar) bedraagt €90 per half jaar.
Elk volgend lid uit één gezin krijgt 10% korting.
De verenigingscontributie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Jiu-jitsu of zelfverdediging
De contributie voor Jiu-jitsu of zelfverdediging bedraagt €120 per half jaar
Elk volgend lid uit één gezin krijgt ook hier 10% korting.
De verenigingscontributie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Pakketprijs judo en jiu-jitsu
Als een lid van de vereniging beide sporten beoefent, geldt er een pakketprijs.
De contributie voor jeugdleden bedraagt €150 per half jaar en voor volwassenen €185 per half jaar.
Elk volgend lid uit één gezin krijgt 10% korting op de pakketprijs.
De verenigingscontributie kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Voor het innen van de contributie dient een automatische incasso formulier te worden ingevuld, deze vind je bij het inschrijfformulier op onze website.

Het lidmaatschap bij Asonia Judo Andijk loopt stilzwijgend door, behoudens opzegging. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk of via het contactformulier op de website te gebeuren. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld.
Jiu Jitsu Asonia Andijk